Projekt stawek jednostkowych opłaty podstawowej
za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej
oraz za dostęp do urządzeń związanych
z obsługą pociągów na rozkład jazdy pociągów 2015/2016

 

Zgodnie z art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1297) Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu publikuje:

Projekt stawek jednostkowych opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej

Kategoria linii kolejowej Całkowita masa brutto pociągu
[t]
Stawka jednostkowa
[zł/pockm]
1 0<m≤150 3,25
150<m≤300 6,00

Wartość składnika związanego z rodzajem wykonywanych przewozów, o którym mowa w § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 788) wynosi 0 zł/pockm, w związku z czym Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu odstąpiła od badania rynku, o którym mowa w § 7 ust. 11 w. wym. rozporządzenia.

Projekt opłaty za dostęp do urządzeń związanych z obsługą pociągów

Nazwa usługi Miernik usługi Stawka jednostkowa
[zł/pockm]
Dostęp i korzystanie
z peronów przystanków osobowych
jedno zatrzymanie 1,21

Wykaz udostępnionych linii kolejowych z przyporządkowaniem im kategorii linii

Numer linii Opis Kategoria linii kolejowej
311 Szklarska Poręba Górna – Granica Państwa od km 29,844 do km 43,138 1
326 Wrocław Zakrzów – Trzebnica od km 1,260 do km 19,903 1

Ta strona korzysta z plików cookies w celu prawidłowego dostarczenia usług. Zobacz więcej

Ta strona korzysta z plików cookies w celu prawidłowego dostarczenia usług.

Zamknij