Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu informuje, że w ramach VII edycji „Programu infrastruktury drogowej” w terminie od 1 lipca do 31 sierpnia 2015 r., wszystkie jednostki samorządu terytorialnego zainteresowane realizacją nowych zadań drogowych w ciągu dróg wojewódzkich we współpracy z Województwem Dolnośląskim będą mogły składać wnioski o ujęcie zadań w planie zadań drogowych DSDiK we Wrocławiu na rok 2016.

Aktualny „Program infrastruktury drogowej”, zatwierdzony Uchwałą Nr 711/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2570/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia Dolnośląskiego programu przebudowy i remontów dróg wojewódzkich, zawiera aktualne zasady typowania i realizacji zadań. Treść zaktualizowanego „Programu” zawarto w załączniku „Program 2015”, natomiast wzór wniosku o ujęcie zadania w planie zadań drogowych DSDiK we Wrocławiu w załączniku “Wzór wniosku”.

Ta strona korzysta z plików cookies w celu prawidłowego dostarczenia usług. Zobacz więcej

Ta strona korzysta z plików cookies w celu prawidłowego dostarczenia usług.

Zamknij